Teste de Matematica pentru Admiterea in Liceu
 
:: Teste :: Link-uri :: Contact :: Erata :: Radio DELTA ::
Home
MOTTO: “Nici-un om nu se intareste citind un tratat de gimnastica ci facand exercitii; nici un om nu se invata a judeca, citind judecatile scrise gata de altii, ci judecand singur si dandu-si singur sama de natura lucrurilor”
Mihai Eminescu
NOU !
Punem la dispozitia iubitorilor de matematica oportunitatea de a propune propriile teste de matematica pe acest website. Momentan el este realizat doar pentru elevii clasei a VIII-a, dar dorim ca Ón viitor el sa se adreseze unei game tot mai largi de elevi. Pentru Óntrebari, sugestii sau eventuale colaborari ne puteti contacta.

GEOMETRIE
culegere de matematica, clasele V-VIII
OTILIA NEMES
Paul Nemes,
Mihaela Gruita,
Claudia Elena Stoica,

Casa Cartii de Stiinta, 2009, Cluj Napoca


342 pagini, 35 RON

COMANDA


ALGEBRA

culegere de matematica, clasele V-VIII
OTILIA NEMES
Paul Nemes,
Mihaela Gruita,
Claudia Elena Stoica,

Casa Cartii de Stiinta, 2008, Cluj Napoca


333 pagini, 35 RON

COMANDA

Este binecunoscut faptul ca intelegerea, insusirea, aprofundarea si fructificarea cunostiintelor matematice necesita rezolvarea de exercitii si probleme adecvate. Culegerilor de probleme le revine sarcina de a sintetiza si sistematiza metode si tehnioci de rezolvare dezvoltandu-le pe cele din manuale.

Volumul de faţă, continuând linia deschisă în 2002 prin lucrarea “Teste de matematică pentru admiterea în liceu, Otilia Nemeş, Paul Nemeş, Ed. Nereamia Napocensis”, disponibilă la www.testemate.ro şi sintetizând experienţa multor ani de activitate efectivă la catedră, urmăreşte: consolidarea cunoştinţelor de matematică şi a limbajului matematic; stimularea imaginaţiei, a gândirii creatoare, a spiritului de investigaţie; dezvoltarea aptitudinii de a folosi informaţia şi a abilităţii de a raţiona corect, precum şi dezvoltarea gustului pentru rezolvarea problemelor.

Parcurgerea cărţii fundamentează înţelegerea şi absorbţia facilă a matematicii de liceu pentru toate nivelele. Direcţia descrisă de volum se încadrează perfect în pregătirea unei baze solide fiind de un real folos celor iubitori de matematică. 

Lucrarea, adresându-se tuturor elevilor din ciclul gimnazial, nu numai celor ce se disting prin aptitudini şi preocupări deosebite, atât profesorilor de matematică cât şi tuturor celor ce iubesc matematica, conţine o paletă largă şi variată de exerciţii şi probleme organizate de la simplu la complex. Ea oferă celor interesaţi posibilitatea de a-şi clarifica şi fixa noţiunile prezentate la clasă sau de a obţine performanţe -cei doritori să participe la olimpiade sau concursuri, iar profesorilor şi studenţilor care fac practică pedagogică un eficient ghid metodologic. Exerciţiile si problemele au un caracter elementar şi grade de dificultate şi complexitate variate. Ele sunt structurate pe capitole, fiecare capitol fiind însoţit de soluţii, demonstraţii sau indicaţii de rezolvare. Lucrarea cuprinde 22 de capitole adiacente programei de aritmetică şi algebră, însumând un număr de peste 2000 de exerciţii si probleme. Capitolul 21 este alcătuit din 52 de variante de teste simple, de tip grilă şi de tip “teze cu subiect unic”, reprezentând modele de lucrări sau teze pentru clasele V – VIII. Capitolul final al cărţii conţine 326 de exerciţii şi probleme de aritmetică, algebră, geometrie plană şi în spaţiu cu grad sporit de dificultate constituind teme interesante pentru cercurile de elevi.
Ce a însemnat matematica pentru mine? A însemnat mult! A însemnat muncă, dăruire, împlinire, dar şi eşec, bucurie dar şi durere, după cum am reuşit mai mult sau mai puţin să cultiv în sufletul elevului dragoste şi respect pentru acest obiect arid şi greu de stăpânit la prima vedere, dar care înseamnă ordine şi armonie.
Matematica te formează, îţi dezvoltă logica, te organizează, îţi modelează personalitatea şi te învaţă mai ales ce înseamnă satisfacţia adevărată, pentru că nimic nu se compară cu bucuria reuşitei în rezolvarea unei probleme dificile. Matematica este un prieten care nu te trădează niciodată, dacă faci ce-ţi spune. Ea vine din practică şi se întoarce în practică, iar pe unde trece modelează, armonizează, pune totul într-o ordine firească şi riguroasă.

Pentru mine elevul a fost elementul principal al muncii, fiind preocupată mereu dacă a înţeles sau nu ceea ce îi transmit, dacă am reuşit sau nu să îl sensibilizez în ceea ce priveşte matematica. Desigur, problemele de matematică sunt “infinit” de multe. Dintre acestea am cules doar “câteva” care relevă plăcerea mea de a rezolva probleme, de a mă entuziasma pentru cele frumoase, de a le păstra în atenţie şi pe care le semnalez tuturor elevilor, profesorilor, studenţilor, iubitorilor de ştiinţe exacte.
Mulţumesc colaboratorilor mei, coautorii acestei lucrări: prof. Mihaela Gruiţă, prof. Claudia Elena Stoica, ing. Paul Nemeş. Dăruirea, pasiunea şi multele ore de muncă a acestor minunaţi oameni  a făcut posibilă publicarea acestei lucrări. Am credinţa că această colaborare nu se opreşte aici, ci va continua prin publicarea altor lucrări folositoare atât elevilor cât şi profesorilor.
Mulţumesc, de asemenea, tuturor celor care prin sugestii, rezolvări, soluţii, verificări, propuneri de probleme, care într-un fel sau altul, mai mult sau mai puţin şi-au adus contribuţia la elaborarea acestei lucrări: colegilor mei de catedră  prof. Nora Gatea,  prof. Ileana Demian, prof. Gheorghe Alba, prof. Mihai Bad; foştilor colegi: d-na Branduşa Oniga, d-nul Octavian Nicoară, d-nul Nicolae Bartha; actualilor sau foştilor directori: d-na Roma Maria Cristea, prof. Cruciu Carmen, prof. Maria Romitan, prof. Stela Reff; colegelor prof. Mirela Marian, prof. Paula Chira, prof. Marinela Verdeş; fostilor elevi Daniela Nemeş, Cristina Nemeş, Andrei Nuc, şi nu în ultimul rând multor generaţii de elevi care prin lucrările primite şi exerciţiile lucrate la clasă şi suplimentar, prin rezultatele obţinute la examene, testări, concursuri, olimpiade mi-au picurat în suflet bucurie şi satisfacţia muncii împlinite, deoarece cea mai frumoasa problemă din munca unui profesor de matematică este aceea de a exploata cât mai mult potenţialul educativ al problemelor de matematică.

prof .Otilia Nemeş

Site-ul este realizat cu scopul de a veni Ón sprijinul elevilor clasei a VIII-a si a profesorilor Ón vederea pregatirii examenelor si concursurilor de matematica. El contine 58 de teste elaborate dupa structura testelor de admitere Ón liceu, Ón conformitate cu programa de matematica si cateva teste de perspicacitate.

 

Copyright © 2003 Nemes Otilia, Nemes Paul  
Termeni de Utilizare